“Nada je san budnih.”

— Aristotel

Galaktografija/duktografija

Što je glaktografija?
Galaktografija je postupak koji se pomoću mamografije i kontrastnog sredstva koji se ubrizgava u bradavicu unutar kanala dojke prikažu svi kanalići dojke. Najčešće se koristi kod žena koji imaju iscjedak iz bradavice dojke.

Više o pripremi za pregled dojke?

Naručite se

01 2321 970

Kontakt