Neurologija

“Onaj koji odustaje nikada ne pobjeđuje; onaj koji pobjeđuje nikada ne odustaje.”

— Norman Vincent Peale

Neurologija

Naš odjel pruža dijagnostičke i terapijske usluge za čitav niz neuroloških poremećaja te Vam pružiti podršku u neurološkim problemima.

Što je neurologija?

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima središnjeg živčanog sustava (mozak i leđna moždina) i perifernog živčanog sustava (mišići i živci).

Neurološki poremećaji zahvaćaju veliki broj ljudi u Hrvatskoj i uključuju Parkinsonovu bolest, multiplu sklerozu, moždani udar, epilepsiju, kognitivne poremećaje, uključujući demenciju, poremećaje spavanja poput narkolepsije i poremećaje mišića i živaca poput periferne neuropatije, miopatije, miastenije gravis i bolesti motornih neurona.

Neurološka obrada i dijagnostika:

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

Sandra Zečević Penić, dr. med.
Skip to content