Obratite nam se:

Kardiologija

“Zdravlje se ne cijeni dok bolest ne dođe.”
— Thomas Fuller

O odjelu kardiologije

Naš odjel kardiologije nudi najnovije smjernice u terapijama kardioloških bolesnika svih dobnih skupina. Koristimo se najsuvremenijim testovima i postupcima koji nam pomažu pri dijagnosticiranju srčanih bolesti i pomažu pri planiranju dugoročnog liječenja. Naši kardiolozi pružit će Vam pružiti najbolju moguću skrb i liječenje.

Koristimo sve mogućnosti liječenja kako bi naši pacijenti dobili najbolju uslugu i liječenje.

Kardiološka obrada i dijagnostika:

Ergometrija je neinvazivna dijagnostička pretraga koja služi za dijagnosticiranje koronarnih bolesti srca i srčanih aritmija pri opterećenju.

Liječnici koriste ovu metodu testa kako bi saznali:

  • da li imate nepravilan rad srca – aritmiju,
  • ako imate simptome (poput bolova u prsima ili poteškoća s disanjem) koji su povezani s vašim srcem,
  • da li je terapija koju koristite za bolesti srca učinkovita,
  • ako trebate druge testove za otkrivanje suženih arterija.

Pružamo sve vrste laboratorijskih pretraga.

Česta pitanja

Kada ću dobiti rezultate?

Kardiolog će odmah poslije vašeg pregleda napisati nalaz te Vam ga usmeno i pismeno objasniti.

Kod nas možete obaviti:
MR srca
CT koronarografiju
Uzv srca

Liječnici