Kardiologija

“Zdravlje se ne cijeni dok bolest ne dođe.”

— Thomas Fuller

O odjelu kardiologije

Naš odjel kardiologije nudi najnovije smjernice u terapijama kardioloških bolesnika svih dobnih skupina. Koristimo se najsuvremenijim testovima i postupcima koji nam pomažu pri dijagnosticiranju srčanih bolesti i pomažu pri planiranju dugoročnog liječenja. Naši kardiolozi pružit će Vam pružiti najbolju moguću skrb i liječenje.

Koristimo sve mogućnosti liječenja kako bi naši pacijenti dobili najbolju uslugu i liječenje.

Kardiološka obrada i dijagnostika:

Ergometrija je neinvazivna dijagnostička pretraga koja služi za dijagnosticiranje koronarnih bolesti srca i srčanih aritmija pri opterećenju.


Više o ergometriji

Pružamo sve vrste laboratorijskih pretraga.

Česta pitanja

Kada ću dobiti rezultate?

Kardiolog će odmah poslije vašeg pregleda napisati nalaz te Vam ga usmeno i pismeno objasniti.

Kod nas možete obaviti:
MR srca
CT koronarografiju
Uzv srca

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić Heitzler
Skip to content