Kompjutorizirana tomografija (CT)

“Tvoje zdravlje je tvoje pravo bogatstvo.”

— Mahatma Gandhi

O dijagnostici CT-om

U našoj se klinici koristimo višeslojnim MSCT uređajem kako bismo dobili snimke najkvalitetnijeg i najvišeg medicinskog standarda uz najmanju količinu zračenja.

Naše specijalizirane usluge su:

MSCT CORE biopsije vođene kompjutoriziranom tomografijom (CT) je postupak koji se najčešće izvodi ako se sumnja da je dijagnosticirana tvorba mogućeg malignog potencijala, kako bi se uzeo uzorak tvorbe i poslao na patohistološku analizu. Ove se metode primjenjuju kada dijagnostičkom metodom dokažemo abnormalnost u pojedinim organima ili tkivima te se histološkom verifikacijom mora izdiferencirati konačna dijagnoza prema kojoj se određuje daljnje liječenje (operacija ili kemoterapija ili praćenje).
MSCT biopsija

Česta pitanja

Kako ćete se pripremiti za CT pregled?
Prije pregleda CT-om sa sebe uklonite sve metalne predmete u području snimanja kako oni ne bi stvarali artefakte te tako ne bi stvorili lošu sliku. Ako je potrebna primjena kontrasta molimo Vas da prije pregleda donesete nalaze ureje i kreatinina. Obavijestite osoblje o trenutačnim lijekovima ili alergijama. Također napomenite ako ste od čega bolovali ili ako ste imali medicinske zahvat. Također je važno donijeti, ako imate svoju povijest bolesti. Obavijestite osoblje u slučaju trudnoće jer pregled onda ne može biti izvršen.. Za neke pretrage od vas će se tražiti da nekoliko sati prije pretrage ne jedete i ne pijete, tj.ovisno o pretrazi koju obavljate na CT-u, ali za sve detaljnije upute biti čete obaviješteni prilikom naručivanja.

Što možete očekivati tijekom CT pregleda?
Tehničar će vas pozicionirati na CT stol i za vrijeme snimanja morate biti mirni. Ako se koristi kontrastni materijal, možda ćete ga morati piti ili će se dati intravenskim putom (IV). Stol će se tijekom skeniranja micati kako bi odredio ispravan početni položaj skeniranja. Ovisno o vrsti CT skeniranja, stroj može napraviti više pomaka.

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

Prof.dr.sci. Ivan Drinković
Skip to content