3D mamografija

“Nada je san budnih.”

— Aristotel

3D mamografija/stereotaksija

Što je tomosinteza ili 3 d digitalna mamografija?
Trodimenzionalna mamografija (digitalna tomosinteza dojki, digitalna tomosinteza ili tomosinteza) je najnovija tehnika snimanja u dijagnostici dojke.

3D mamografija
3-D mamografija je najnovija tehnologija koja koristi veliki broj projekcija iz više kutova svake dojke te tako liječnicima daje jasniju sliku zbivanja u samoj dojci. Dojka je pozicionirana na isti način kao kod konvencionalne mamografije ali se primjenjuje znatno manji pritisa. Drugi naziv za ovu pretragu je tomosinteza.

2D vs 3D mamografija
Konvencionalni mamogram stvara dvodimenzionalnu sliku dojke iz dvije rendgenske slike svake dojke. Studije su dokazale kako 3-D mamografijom doktori detektiraju više karcinoma od tradicionalnih 2-D mamografijom te također smanjuju broj lažnih pozitivnih nalaza. Lažno pozitivan nalaz je termin koji se upotrebljava kada mamografska slika pokazuje abnormalno područje koje izgleda kao rak, ali se ispostavi da je tkivo normalno. Sumnjivo područje obično zahtijeva praćenje, dodatne testove i dodatne postupke, uključujući moguću biopsiju. Postoje psihički, fizički i ekonomski troškovi koji dolaze s lažno pozitivnim nalazima, a tomosintezom ili 3d mamografijom ih značajno reduciramo.

Tko bi trebao 3-D mamografiju i zašto?
Svaka žena koja ide na redovite preglede dojke trebala bi uzeti u obzir i 3-D mamografiju. Tomosinteza je posebno korisna kod žena s gustim tkivom dojke jer ovaj pregled pruža jasniju sliku same dojke od klasične mamografije.

Koji su rizici povezani s 3-D mamografom?
3-D mamografija koristi istu količinu zračenja kao tradicionalni mamograf.

Što žene mogu očekivati?
Postupak se ne razlikuje puno od klasične mamografije. Posebno kvalificirani radiološki tehnolog postavit će vašu dojku u jedinicu mamografije, tj područje snimanja. Vaša će dojka biti postavljena na posebnu platformu i stisnuta plastičnim nosačem kako bi se tkivo dojke pravilno rasporedilo te kako ne bi došlo do preklapanja struktura unutar dojke. Tehničar će postupno komprimirati vašu dojku te potom napraviti snimke.

Zapamtite kako što bolja kompresija omogućuje bolju kvalitetu slike.

Više o pripremi za pregled dojke?

Naručite se

Naručite se
01 2321 970

Kalkulator za procjenu rizika od karcinoma dojke

NOVO!

Skip to content