Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u Poliklinici Dr. Ivan Drinković

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:
”Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u Poliklinici Dr. Ivan Drinković”

Naziv poziva:
“Komercijalizacija inovacija” NPOO.C1.1.2.R2-I5.01

Prijavitelj:
Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ginekologiju i opstetriciju i dermatologiju i venerologiju, internu medicinu, medicinu rada i športa, neurologiju, urologiju i pedijatriju Dr. Ivan Drinković
OIB 64514247517

Sažetak projekta:
Poliklinika dr. Ivan Drinković kroz projekt ”Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u području radiologije“ ulaže u prilagodbu za komercijalizaciju inovativne usluge dijagnostike vezano za tumor prostate. S tim ciljem implementira novi proces korisničke podrške kao i uvođenje nove organizacijske strukture te novog odjela za istraživanje i razvoj. Time će se omogućiti ostvarenje SMART ciljeva Poliklinike, povećat će se prihodi od prodaje i broj zaposlenih. Pacijenti će dobiti uslugu koja je prije svega inovativna i tehnološki naprednija te sadrži elemente umjetne inteligencije koji ju čine još efikasnijom, efektivnijom i učinkovitijom uslugom u S3 području „Zdravlje i kvaliteta života“.

Usluga men’Scan se odnosi na uslugu koja kombinira magnetsku rezonanciju koja se u stvarnom vremenu preklapa sa transrektalnim ultrazvučnim prikazima te omogućuje digitalno i precizno vođenu biopsiju prostate koja omogućuje brže vrijeme pregleda i bolju rezoluciju slike pomoću umjetne inteligencije te manje uzetih uzoraka, a istovremeno značajno veću pouzdanost rezultata.

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2022 – 01.07.2023
Ukupna vrijednost projekta: 3.555.485,31 kuna / 471.894,00 eura
Ukupni prihvatljivi izdaci projekta: 2.828.947,74 kuna / 375.465,89 eura
Bespovratna sredstva: 1.570.509,87 kuna / 208.442,48 eura

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

 

Naručite se
01 2321 970
Skip to content