Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u Poliklinici Dr. Ivan Drinković

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:
”Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u Poliklinici Dr. Ivan Drinković”

Naziv poziva:
“Komercijalizacija inovacija” NPOO.C1.1.2.R2-I5.01

Prijavitelj:
Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ginekologiju i opstetriciju i dermatologiju i venerologiju, internu medicinu, medicinu rada i športa, neurologiju, urologiju i pedijatriju Dr. Ivan Drinković
OIB 64514247517

Sažetak projekta:
Poliklinika dr. Ivan Drinković kroz projekt ”Komercijalizacija inovativne usluge men’Scan u području radiologije“ ulaže u prilagodbu za komercijalizaciju inovativne usluge dijagnostike vezano za tumor prostate. S tim ciljem implementira novi proces korisničke podrške kao i uvođenje nove organizacijske strukture te novog odjela za istraživanje i razvoj. Time će se omogućiti ostvarenje SMART ciljeva Poliklinike, povećat će se prihodi od prodaje i broj zaposlenih. Pacijenti će dobiti uslugu koja je prije svega inovativna i tehnološki naprednija te sadrži elemente umjetne inteligencije koji ju čine još efikasnijom, efektivnijom i učinkovitijom uslugom u S3 području „Zdravlje i kvaliteta života“.

Usluga men’Scan se odnosi na uslugu koja kombinira magnetsku rezonanciju koja se u stvarnom vremenu preklapa sa transrektalnim ultrazvučnim prikazima te omogućuje digitalno i precizno vođenu biopsiju prostate koja omogućuje brže vrijeme pregleda i bolju rezoluciju slike pomoću umjetne inteligencije te manje uzetih uzoraka, a istovremeno značajno veću pouzdanost rezultata.

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2022 – 01.07.2023
Ukupna vrijednost projekta: 3.555.485,31 kuna / 471.894,00 eura
Ukupni prihvatljivi izdaci projekta: 2.828.947,74 kuna / 375.465,89 eura
Bespovratna sredstva: 1.570.509,87 kuna / 208.442,48 eura

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

 

Naručite se
01 2321 970

Kalkulator za procjenu rizika od karcinoma dojke

NOVO!

Skip to content