Dijagnostika bolesti dojke

“Nada je san budnih.”

— Aristotel

O dijagnostici bolesti dojke

Naša poliklinika omogućuje sveobuhvatni brz i precizan pregled i dijagnozu svih simptoma bolesti dojke. Poliklinika se svrstala u sam vrh dijagnostike bolesti dojke zbog svoje stručnosti, ali i najnovije tehnologije i opreme. U dijagnostici bolesti dojke koristimo digitalnu 3D mamografiju, digitalnu mamografiju, 3D stereotaksiju, ultrazvuk i magnetnu rezonancu (MR). Kod nas se također može napraviti stereotaksijske i tomosintezom vođene biopsije, ultrazvukom vođene biopsije i MR vođene biopsije, pa se tako dijagnostika uočenih suspektnih lezija može kompletno finalizirati u jednom danu. Sve možete odraditi na jednome mjestu bez nepotrebnih posjeta liječniku i stvaranje stresa.

Naše usluge dijagnostike dojke su:

Što je tomosinteza ili 3 d digitalna mamografija?
Trodimenzionalna mamografija (također nazvana digitalna tomosinteza dojki, digitalna tomosinteza ili samo tomosinteza) je najnovija tehnika snimanja u dijagnostici dojke. Rendgenska cijev kreće se oko dojke uz dobivanje niza slika s malom dozom x-zraka. Slike snimljene iz različitih kutova se rekonstruiraju te je patologija od interesa unutar struktura uvijek u fokusu. Rekonstruirane tomografske slike olakšavaju prepoznavanje patoloških lezija koje bi se teško mogle uočiti u rutinskoj mamografiji zbog prisutnosti preklapajućih struktura tkiva dojki.
Više o digitalnoj tomosintezi ili 3D mamografiji

Mamografija i tomosinteza dostupne preko uputnice HZZO-a, kako bi povećali odaziv na pregled dojke te tako prevenirali bolesti dojke.

Vršimo sve vrste punkcija patoloških promjena u dojkama.
Više o punkcijama!

U slučaju da Vaš operater traži markaciju tumora u dojci kako bi znao gdje se tumor nalazi.

Česta pitanja

Kako se pripremiti za pregled dojke?

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

Prof.dr.sci. Ivan Drinković
Skip to content