Dijagnostika bolesti dojke

“Nada je san budnih.”

— Aristotel

O dijagnostici bolesti dojke

Naša poliklinika omogućuje sveobuhvatni brz i precizan pregled i dijagnozu svih simptoma bolesti dojke. Poliklinika se svrstala u sam vrh dijagnostike bolesti dojke zbog svoje stručnosti, ali i najnovije tehnologije i opreme. U dijagnostici bolesti dojke koristimo digitalnu 3D mamografiju, digitalnu mamografiju, 3D stereotaksiju, ultrazvuk i magnetnu rezonancu (MR). Kod nas se također može napraviti stereotaksijske i tomosintezom vođene biopsije, ultrazvukom vođene biopsije i MR vođene biopsije, pa se tako dijagnostika uočenih suspektnih lezija može kompletno finalizirati u jednom danu. Sve možete odraditi na jednome mjestu bez nepotrebnih posjeta liječniku i stvaranje stresa.

Naše usluge dijagnostike dojke su:

Što je tomosinteza ili 3 d digitalna mamografija?
Trodimenzionalna mamografija (također nazvana digitalna tomosinteza dojki, digitalna tomosinteza ili samo tomosinteza) je najnovija tehnika snimanja u dijagnostici dojke. Rendgenska cijev kreće se oko dojke uz dobivanje niza slika s malom dozom x-zraka. Slike snimljene iz različitih kutova se rekonstruiraju te je patologija od interesa unutar struktura uvijek u fokusu. Rekonstruirane tomografske slike olakšavaju prepoznavanje patoloških lezija koje bi se teško mogle uočiti u rutinskoj mamografiji zbog prisutnosti preklapajućih struktura tkiva dojki.
Više o digitalnoj tomosintezi ili 3D mamografiji

Mamografija i tomosinteza dostupne preko uputnice HZZO-a, kako bi povećali odaziv na pregled dojke te tako prevenirali bolesti dojke.

Vršimo sve vrste punkcija patoloških promjena u dojkama.
Više o punkcijama!

U slučaju da Vaš operater traži markaciju tumora u dojci kako bi znao gdje se tumor nalazi.

Česta pitanja

Kako se pripremiti za pregled dojke?

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

prof. dr.sc. IVAN DRINKOVIĆ, dr. med.

prof. dr. sc. MILJENKO MAROTTI, dr.med.

MARTIN DRINKOVIĆ, dr. med.

MAJA CRNOGORAC, dr. med.
Skip to content