Pregledi preko uputnice HZZO-a

Pregledi preko uputnice HZZO-a

U našoj klinici možete obaviti preko uputnice HZZO-a:

1) magnetnu rezonanciju
2) mamografiju/3d mamografiju (tomosintezu)

Ugovor za sve ostale preglede preko hzzo-a nemamo.

Naruđbu poslati na info@drinkovic.hr sa dokumentima:

  • potvrda o izdanoj e-uputnici
  • medicinsku dokumentaciju (otpusno pismo, pregled specijaliste) na kojem je indicirana pretraga
  • broj telefona za kontakt i MBO broj

Naručite se
01 2321 970
Skip to content