Opća pedijatrija

“Zdravlje je najveće bogatstvo.”

— Vergilije

Opća pedijatrija: briga o zdravlju vašeg djeteta

Opća pedijatrija je grana medicine koja se fokusira na zdravlje i dobrobit djece od rođenja do adolescencije. Ova grana obuhvaća dijagnostiku, liječenje i prevenciju širokog spektra bolesti i zdravstvenih problema koji se mogu pojaviti u dječjoj dobi.

Opća pedijatrija pruža sveobuhvatnu skrb za djecu, što uključuje redovite zdravstvene preglede, praćenje rasta i razvoja, imunizacije, dijagnostiku i liječenje akutnih bolesti, kao i upravljanje kroničnim zdravstvenim stanjima. Naši se pedijatri također bave edukacijom roditelja o pravilnoj prehrani, sigurnosti, mentalnom zdravlju i drugim aspektima zdravog života djece.

Kako izgleda pregled djeteta u Poliklinici Drinković?

Pregled djeteta uključuje detaljan razgovor s roditeljima o zdravstvenom stanju djeteta, praćenje rasta i razvoja, provjeru vitalnih znakova, pregled djetetovih organa te preporuke za daljnje postupke ili liječenje prema potrebi. Pregled se prilagođava dobi djeteta i može uključivati ​​testiranje vida i sluha, imunizacije te savjete o pravilnoj prehrani i aktivnostima.

Cijene usluga iz područja opće pedijatrije

Cijene usluga iz područja opće pedijatrije variraju ovisno o vrsti pregleda ili usluge koja se pruža. Za više informacija o uslugama opće pedijatrije i cijenama, slobodno nas kontaktirajte ili pročitajte na cjeniku.

Vaše dijete zaslužuje najbolju moguću skrb, a mi smo ovdje da vam pomognemo u svakom koraku njihovog zdravstvenog putovanja.

Izvadak iz cjenika pedijatrije:

OPĆA PEDIJATRIJA
Pregled djeteta u dobi od 3 mjeseca do 18 godina 70,00 €
Sistematski pregled djeteta u dobi od 0 do 12 mjeseci 70,00 €
Kontrolni pregled pedijatra 55,00 €
PEDIJATRIJSKA PULMOLOGIJA I ALERGOLOGIJA
Pregled pedijatra pulmologa 65,00 €
Kontrolni pregled pedijatra pulmologa 55,00 €
Kožni alergološki Prick test za djecu 90,00 €
Kontrolni pregled pedijatra pulmologa + spirometrija 80,00 €
Pregled pedijatra pulmologa + Spirometrija + Prick test za djecu 175,00 €
ULTRAZVUK (UZV)
UZV dječjih kukova 50,00 €
PEDIJATRIJSKA DERMATOLOGIJA
Pregled dermatologa 75,00 €

 

Naručite se
01 2321 970
Liječnici

prof. dr. sc. BORO NOGALO, dr. med.
Skip to content