Obratite nam se:

Polipektomija, biopsija i citološke punkcije

“Snovi stvaraju budućnost.”
— Victor Hugo

Polipektomija, biopsija i citološke punkcije

Polipektomija je postupak pri kojem se odstranjuju izrazsline na stijenkama tj. polipi. Nakon što se polip odstrani šalje se na patohistološku analizu, a rezultate dobite kroz par dana. Nakon dobivenih rezultata planira se daljnja medicinska obrada ako je potrebna.

Više o punkcijama i biopsijama!

Liječnici