Što je punkcija i CORE biopsija?
To su manji invazivni postupci prilikom kojih se uzima uzorak iz tkiva ili samo tkivo kako bi se obradilo citološki ili histološki ovisno o procijeni liječnika.

Kada se ovi postupci primjenjuju?
Ako se prilikom pretrage (UZV-a, mamografija, CT-a ili MR-a) otkrije lezija za koju liječnik samtra da bi se dalje trebala obraditi.

Kako se izvode punkcija ili CORE biopsija?
Najčešće se izvode pomoću aparata na kojem je lezija otkrivena.
Biopsija vođene ultrazvukom (UZV).
Biopsija vođena magnetnom rezonancom (MR).
Biopsija vođena kompjuteriziranom tomografijom (CT).
Biopsija vođena mamografom/tomosintezom- stereotaksija.

Punkcije se vrše također pomoću navedenih uređaja, ali najćešće se vrši citopunkcija vođene ultrazvukom (UZV).