Prije pregleda CT-om sa sebe uklonite sve metalne predmete u području snimanja kako oni ne bi stvarali artefakte te tako ne bi stvorili lošu sliku. Ako je potrebna primjena kontrasta molimo Vas da prije pregleda donesete nalaze ureje i kreatinina. U slučaju da nemate nalaz ureje i kreatinina također će te isti moć napraviti u poliklinici. Obavijestite osoblje o trenutačnim lijekovima ili alergijama. Također napomenite ako ste od čega bolovali ili ako ste imali medicinske zahvate. Također je važno donijeti, ako imate svoju povijest bolesti. Obavijestite osoblje u slučaju trudnoće jer pregled onda ne može biti izvršen. Za neke pretrage od vas će se tražiti da nekoliko sati prije pretrage ne jedete i ne pijete, tj.ovisno o pretrazi koju obavljate na CT-u, ali za sve detaljnije upute bit ćete obaviješteni prilikom naručivanja.