Obratite nam se:

Prof.dr.sc. Tatjana Peroš-Golubičić

Internist pulmolog

Me­di­ci­nski fakultet i specijalizaciju završila je u Zagrebu. U Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ radila je kao odjelni liječnik, kasnije kao kao šef III odjela i Predstojnik Zavoda za bolesti plućnog intersticija. Godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u izradi više znanstvenih projekata, na pr. “Serumski amiloid A protein, klinički značaj određivanja”, «Imunogentika sarkoidoze», “The quality of life in patients with sarcoidosis”, ” “Genotype-Phenotype Relationships in Sarcoidosis” i drugima. Objavila je oko 177 stručnih i znanstvenih radova i nastavnih tekstova, a sudjelovala je i u izradi 12 udžbenika i stručnih knjiga.

Autor je triju knjiga: «Sarkoidoza.Bolesti plućnog intersticija», Medicinska naklada, Zagreb 2005., «Clinical Atlas of Interstitial Lung Disease», Springer, London 2006. i „Lung in non-pulmonary and systemic disease“, Medicinska Naklada, Zagreb, 2013.

Recenzent je u časopisima Current Opinion in Pulmonary Medicine, Case Reports in Pulmonology, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, Journal of the Canadian Society for Clinical Investigation, Collegium Antropologicum, Acta Medica Croatica, Acta Clinica Croatica, Acta Dermatovenerologica i Medica Jadertina. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pulmološkog društva, Europskog respiratornog društva (ERS) i Svjetskog udruženja za sarkoidozu i druge granulomatoze (WASOG). Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo joj je godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2008.godinu.

Sudjeluje u radu udruga bolesnika s plućnim bolestima Jedro i CIPFAPANET (Hrvatska verzija ove centralno europske stranice je u izradi). Na navedenim internetskim stranicama mogu se postavljati pitanja a odgovore će profesorica dostaviti na vrijeme.