Obratite nam se:

Prof.dr.sc. Miljenko Marotti

Radiolog

Prof. dr. sci. Miljenko Marotti rodjen je 27. veljače 1948. godine u Rijeci. Osnovnu školu i gimnaziju kao i Medicinski fakultet pohadjao je u Zagrebu i diplomirao 1973. godine. Od 1975. godine radi prvo u svojstvu specijalizanta a od 1979. godine u svojstvu specijaliste radiologa u Zavodu za radiologiju i onkologiju Klinicke bolnice “Sestre milosrdnice”. Postdiplomski studij iz radiologije završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine a magistarski rad pod naslovom: “Kortikalna faza lučenja bubrega u dijagnostici ekspanzivnih i perirenalnih procesa bubrega kompjuteriziranom tomografijom” obranio je 1984. godine. Tijekom 1985. i 1986. godine boravi u SAD na University of California San Francisco School of Medicine, Departement of Radiology, gdje se usavršava u dijagnostici magnetske rezonancije kao i problematici primjene kontrastnih sredstava za magnetsku rezonanciju s naročitim osvrtom na domet te dijagnostike u području urotrakta. 1985. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na Katedri za radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1988. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Značaj magnetske rezonancije u dijagnostici ekspanzivno-infiltrativnih promjena bubrega.”
1990. godine izabran je za znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kao i u znastveno nastavno zvanje docenta za radiologiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
1997 izabran je u zvanje redovitog profesora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Stomatološkom fakulteta kao i u poslijediplomskoj nastavi iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je utemeljitelj i voditelj kolegija “Magnetska rezonancija”. Također sudjeluje u post-diplomskoj nastavi Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer gastroenterologija i hepatologija.
2002. godine izabran je u zvanje redovitog profesora Stomatološkog fakulteta u trajnom zvanju.
2005. godine izabran je za izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2010. godine izabran je za redovitog profesora na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Osim redovite nastave sudjeluje i u nastavi studija na engleskom jeziku. Član je Hrvatskog liječnikog zbora i Hrvatske liječničke komore. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva radiologa Član je European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology od 2004. Predsjednik povjerenstva za radiologiju Ministarstva zdravstva 2004-2006. godine. Biolan je povjerenstva za Radiologiju pri Ministarstvu zdravstva. Bio je član je povjerenstva za Mamografski probir karcinoma dojke Ministarstva zdravstva.
Član je European Society of Radiology. Predstavnik je Hrvatske u Educational Commitee pri European Society of Radiology. Član je redakcije Acta Clininca Croatica. Suorganizator je više znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatskog društva radiologa.
Bio je predstojnik Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“ i utemeljitelj i šef odjela za magnetsku rezonanciju pri Zavodu za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju Kliničke bolnice “Setre milosrdnice” u Zagrebu
Objavio je 133 znanstvena i stručna rada. Od toga 20 radova u CC časopisima i 14 poglavlja u knjigama. Radovi su mu citirani u Science Citation Indexu 533 puta.