Obratite nam se:

Prof.dr.sc. Ingrid Prkačin

Internist nefrolog

Me­di­ci­nski fakultet i specijalizaciju završila je u Zagrebu. Specijalist je interne medicine i hitne medicine te subspecijalist nefrolog. U KB Merkur je pročelnica Poliklinike. Godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1994. u području biomedicine na temu “Racionalizacija dijagnostičkih postupaka u bolesnika stumorima bubrega“. Doktorirala je 2000. u području biomedicine na temu , “Učinak pentadekapeptida BPC 157, propranolola i ranitidina na alkoholom izazvano oštećenje različitih organa u štakora“. Objavila je mnoge stručne i znanstvene radove u prestižnim svijetskim indeksiranim časopisima. Također je predavač na raznim svijetskim/ domaćim stručnim i znanstevenim skupovima te konferencijama. Član je domaćih i svijetskih stručnih i znanstvenih organizacija.