Obratite nam se:

Prim.dr.sc. Branimir Petrović

Internist pulmolog

Nakon diplome na Medicinskom fakultetu u Zagrebu radio sam kao liječnik opće prakse u DNZ Zlatar, a nakon 3 godine terenskog rada specijalizirao sam za plućne bolesti u Novom Marofu gdje sam radio od 1.9.1966. – 1.12.1981. kada sam se zaposlio u Zavodu za plućne bolesti i tbc Kliničke bolnice Dr. Mladena Stojanovića (sada Bolnica Sestre milosrdnice).

Iste godine sam završio postdiplomski studij i magisterij iz kliničke citologije i magistrirao na temi: Citološka analiza respiratornog epitela u uvjetima upale respiratornog trakta.

Od 1.9 1986. radio sam kao šef II. Odjela u Bolnici za plućne bolesti u Rockfellerovoj sve do 1.5.1990. od kada sam radio kao predstojnik Zavoda za plućne bolesti u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice sve do umirovljenja 31.12.1999. godine, gdje sam doktorirao na temi: Citološka analiza respiratornog epitela u bolesnika s rakom bronha.