Obratite nam se:

Dr.med. Ivan Marčeta

Ginekolog

Rođen sam 1970 u Jajcu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio sam 1996.

Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio sam 2003. u Kl. za ženske bolesti i porode, Petrova 13. Polazio sam stručni poslijediplomski studij UZV u ginekologiji i porodništvu. Nazočio sam brojnim stručnim kongresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu.

Trenutno sam član UO HDGO-a.