Intravenski kontrast (IV) i priprema!

Prije svake magnetne rezonancije, kompjuterizirane tomografije ili mamografije koja se radi s kontrastom bilo bi dobro imati nalaze ureje i kreatinina, kako bi naši liječnici mogli ocijeniti i smiju li Vam dati IV kontrast. U slučaju da nemate nalaz ureje i kreatinina također će te isti moć napraviti u poliklinici. Ako ste bubrežni bolesnik, onda bi svakako bilo prijeko potrebno napraviti nalaz ureje i kreatinina. Obavijestite liječnika ili tehnologa ako ste alergični.

Naručite se
01 2321 970
Skip to content