Što je bronhodilatacijski test?

Spiroergometrija Dr Drinković

 

Bronhodilatacijski test je metoda mjerenja promjena u kapacitetu pluća nakon udisanja kratkodjelujućeg β-agonista koji širi dišne putove. 
 
Kada se uoči opstruktivni ventilacijski defekt, ovaj test pomaže u dijagnosticiranju i procjeni astme kao i kronične opstruktivne plućne bolesti mjerenjem reverzibilnosti uz upotrebu inhaliranog bronhodilatatora.

 

 

Naručite se

Naručite se
01 2321 970
Više članaka
pulmologija /
Skip to content